Tool unlock checkpoint khoá tím Facebook mới nhất

https://cdn.mypanel.link/fm07oj/1p7cj3oykc55e23c.jpeg

Bước 1: Đăng Nhập Bằng Log Sẵn Via 956

Trước hết, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng log sẵn via 956.

Bước 2: Truy Cập Đường Link

Mở trình duyệt và truy cập đường link sau đây: https://m.facebook.com/help/contact/255904741169641

Bước 3: Chọn Dòng 3 và Điền Thông Tin

Chọn dòng 3 trong danh sách các tùy chọn. Sau đó, điền thông tin như sau:

  • Dòng 1: Điền địa chỉ email gốc liên kết với tài khoản của bạn.
  • Phần giải thích sự cố: Bạn có thể điền bất kỳ nội dung nào, ví dụ như ":k".
  • Dòng tên: Điền tên của bạn hoặc bất kỳ tên nào bạn muốn.
  • Ngày sinh: Chọn 1/1/2000.
  • Bấm đồng ý và gửi.

Bước 4: Chờ Facebook Phản Hồi

Chờ khoảng 1-5 phút, Facebook sẽ gửi email phản hồi về tài khoản của bạn. Hãy kiểm tra hộp thư đến.

Bước 5: Trả Lời Email và Chờ Facebook Rep

Rep lại thư mà Facebook gửi về mail của bạn với bất kỳ nội dung gì bạn muốn. Sau đó, chờ khoảng 1-10 phút, Facebook sẽ rep thêm một email khác.

Bước 6: Log Sẵn Via 956 Lại và F5 Trang

Vào trang log sẵn via 956, bấm F5 để làm mới trang. Khi đó, bạn sẽ thấy Control Panel (cp) mail xuất hiện.

Lưu Ý Quan Trọng: Chỉ có thể sử dụng email live mới để đảm bảo hiệu quả. Các loại email khác như mailtm hoặc email tự hủy sau 10 phút không được đảm bảo sẽ nhận được phản hồi từ Facebook.