Tips Seeding Acc Facebook Trust Và Khoẻ Hơn ( Dành Cho Newbie )

https://cdn.mypanel.link/fm07oj/khfeq37esrnlue6y.jpeg

Ngày 1:

 • Xem từ 2-4 video trong khoảng thời gian 30-60 giây (không like, share, và bình luận).
 • Xem 10-15 bài viết trên Newfeed trong khoảng thời gian 5-10 giây (không like, share, và bình luận).
 • Đọc thông báo 1-1 và dành khoảng 1-2 giây cho mỗi thông báo.

Ngày 2:

 • Xem từ 2-4 video trong khoảng thời gian 30-60 giây (không like, share, và bình luận).
 • Xem 10-15 bài viết trên Newfeed trong khoảng thời gian 5-10 giây (không like, share, và bình luận).
 • Đọc thông báo 1-1 và dành khoảng 1-2 giây cho mỗi thông báo.
 • Tham gia nhóm liên quan đến từ khóa bạn muốn nhắm đến, mỗi nhóm tham gia 1-1 (tùy đối tượng muốn nhắm đến).
 • Xem story từ 1-3 câu chuyện của người khác (không like, share, và bình luận).
 • Xác nhận kết bạn từ 10-15 lời mời kết bạn.

Ngày 3:

 • Tiếp tục các hoạt động như ngày 2.
 • Kết bạn theo gợi ý từ 3-5 lời mời.

Ngày 4:

 • Tiếp tục các hoạt động như ngày 3.
 • Đăng một trạng thái (status) lên tường.

Ngày 5:

 • Xem từ 2-4 video trong khoảng thời gian 30-60 giây, có thể thích (like) video.
 • Xem 10-15 bài viết trên Newfeed trong khoảng thời gian 5-10 giây, có thể thích (like) bài viết.
 • Đọc thông báo 1-1 và dành khoảng 1-2 giây cho mỗi thông báo.
 • Tham gia nhóm liên quan đến từ khóa bạn muốn nhắm đến, mỗi nhóm tham gia 1-1 (tùy đối tượng muốn nhắm đến).
 • Xem story từ 1-3 câu chuyện của người khác (không like, share, và bình luận).
 • Xác nhận kết bạn từ 10-15 lời mời kết bạn.
 • Kết bạn theo gợi ý từ 5-10 lời mời.

Ngày 6:

 • Xem từ 2-4 video trong khoảng thời gian 30-60 giây, có thể thích (like) video.
 • Xem từ 3-5 bài viết trên Newfeed trong khoảng thời gian 5-10 giây, có thể thích (like) bài viết.
 • Đọc thông báo 1-1 và dành khoảng 1-2 giây cho mỗi thông báo.
 • Tham gia nhóm liên quan đến từ khóa bạn muốn nhắm đến, mỗi nhóm tham gia 1-1 (tùy đối tượng muốn nhắm đến).
 • Xem story từ 1-3 câu chuyện của người khác (không like, share, và bình luận).
 • Xác nhận kết bạn từ 10-15 lời mời kết bạn.
 • Kết bạn theo gợi ý từ 10-15 lời mời.
 • Đăng một trạng thái (status) lên tường.

Ngày 7:

 • Xem từ 2-4 video trong khoảng thời gian 30-60 giây, có thể thích (like) video.
 • Xem từ 3-5 bài viết trên Newfeed trong khoảng thời gian 5-10 giây, có thể thích (like) bài viết.
 • Đọc thông báo 1-1 và dành khoảng 1-2 giây cho mỗi thông báo.
 • Tham gia nhóm liên quan đến từ khóa bạn muốn nhắm đến, mỗi nhóm tham gia 1-1 (tùy đối tượng muốn nhắm đến).
 • Xem story từ 1-3 câu chuyện của người khác, có thể thích (like) câu chuyện.
 • Xác nhận kết bạn từ 10-15 lời mời kết bạn.
 • Kết bạn theo gợi ý từ 15-20 lời mời.
 • Đăng một trạng thái (status) lên tường.

Từ ngày thứ 7 trở đi, tiếp tục lặp lại cấu hình của ngày thứ 7 hoặc các ngày trong tuần. Lưu ý đổi cấu hình để tránh lặp lại những hành động hàng ngày. Khi đạt được trên 200 bạn bè, hoặc tham gia trên 5 nhóm, bạn có thể bắt đầu Seeding và thực hiện theo mục đích của mình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tiết kiệm công sức nuôi tài khoản Facebook từ đầu khi mới bắt đầu tham gia MMO.

Hãy lưu ý rằng mỗi người nên có cấu hình nuôi tài khoản riêng phù hợp với mục tiêu của họ.