Phương pháp xử lý khi bị "hold" tiền quảng cáo trên Facebook Ads

https://cdn.mypanel.link/fm07oj/h7zcb3mdnx7i65k6.jpeg


Bước 1: Các bạn chia sẻ tài khoản quảng cáo đang bị "hold" cho con via chính chủ hoặc via mạnh mẽ để cầm giữ.


Bước 2: Sử dụng phần mềm fake IP và ngôn ngữ tương ứng với via đang cầm tài khoản bị "hold".


Bước 3: Truy cập vào liên kết 409 (https://business.facebook.com/help/contact/856051674863409) để gửi yêu cầu kháng hold (Lưu ý: Nếu không tìm thấy ID tài khoản quảng cáo, bạn dùng phím F12, gõ "F" để tìm từ khóa "account" và lướt qua phần chữ "hidden" để xóa nó đi, sau đó thay thế bằng chữ "show" để hiển thị phần điền ID. Copy ID tài khoản quảng cáo và dán vào).


Bước 4: Điền thông tin của bạn vào, ở phần dưới bạn chọn dòng thứ hai (dòng có chữ "hold").


Như vậy, các bước trên sẽ giúp bạn xử lý tình huống bị "hold" tiền quảng cáo một cách hiệu quả hơn.