Hướng dẫn xác minh thẻ quảng cáo trên Facebook khi mã code không về

https://cdn.mypanel.link/fm07oj/it8rghoh1tcgtxoe.jpeg

Chia sẻ các bước thực hiện xác minh thẻ:


Chuẩn bị:


Một thẻ bị yêu cầu xác minh mà không nhận được mã về.

Một tài khoản clone ở Mỹ (bạn có thể mua tại gian hàng của mình).

Sử dụng IP Mỹ (hoặc dùng VPS Mỹ).

Tiền tệ và quốc gia trên tài khoản clone đều là Mỹ và cài đặt múi giờ -7.

Hướng dẫn:


Bạn thêm thẻ bị yêu cầu xác minh vào tài khoản clone đã chuẩn bị trên IP Mỹ và mã báo về bank như thường.


Sau đó, nhập mã xác minh thẻ đã nhận được và xác minh thẻ.


Mã xác minh này có thể được sử dụng để thêm cho bất kỳ tài khoản nào khác mà bạn muốn.


Với các bước đơn giản như trên, bạn có thể xác minh thẻ quảng cáo trên Facebook một cách hiệu quả, đồng thời có thể sử dụng mã xác minh để thêm vào các tài khoản khác mà bạn cần.