Cách Vượt qua Xác minh Danh tính (Checkpoint) trên Facebook khi Thay đổi Thông tin qua Trình duyệt lạ.

https://cdn.mypanel.link/fm07oj/6ro945hun072hk3h.jpeg

Bước 1: Đầu tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản vừa được xác minh xong, lưu ý rằng hãy sử dụng thiết bị di động (truy cập qua liên kết https://mbasic.facebook.com) hoặc nếu bạn sử dụng giả lập trên máy tính, hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập bằng trình duyệt giả lập. Để tăng khả năng thành công, sử dụng địa chỉ IP sạch, và nên sử dụng kết nối 4G thay vì Wifi. Sau mỗi lần thay đổi thông tin cho một tài khoản, hãy tắt kết nối 4G, sau đó bật lại để làm mới địa chỉ IP.


Bước 2: Sao chép đường dẫn sau và dán vào trình duyệt đã đăng nhập vào tài khoản: https://mbasic.facebook.com/hacked. Tại đây, bạn sẽ thấy thông báo về việc ai đó đã truy cập trái phép vào tài khoản của bạn, thay đổi mật khẩu và email. Nếu có bước xóa bình luận, hãy chọn tất cả và xóa toàn bộ bình luận. Tiếp theo, hãy truy cập vào tài khoản mà bạn muốn lấy thông tin, bao gồm ngày sinh (ngày, tháng, năm) của người dùng.


Bước 3: Lưu ý là trong giai đoạn này, bạn chưa thể thay đổi số điện thoại. Hãy vào các nhóm trên Facebook và thực hiện spam loạt bình luận "Nội dung tùy ý" (nhưng phải lặp lại nội dung). Spam ít nhất 20 bình luận trong mỗi bài viết và spam từ 5 đến 10 bài viết.


Bước 4: Tiến hành xóa số điện thoại cũ. Nếu bạn không bị yêu cầu xác minh danh tính (checkpoint) tại bước này, hãy tiến hành thêm email mới trong phần thông tin tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn bị yêu cầu xác minh danh tính, hãy chọn "Xác minh bình luận gần đây" và chọn những bình luận mà bạn đã spam trước đó.


Nếu bạn không được yêu cầu xác minh bình luận, bạn có thể giả lập địa chỉ IP sang Mỹ và đăng nhập vào tài khoản. Từ đây, bạn sẽ đối mặt với yêu cầu xác minh bằng ngày sinh. Hãy sử dụng thông tin ngày sinh đã lưu trước đó để vượt qua bước xác minh này.