Các Dạng Lỗi Telegram Cần Đọc Để Tránh Bị Die Tài Khoản

https://cdn.mypanel.link/fm07oj/9phay6ndkuwr0gx4.webp

Telegram, mạng xã hội trực tuyến đang phát triển nhanh chóng, nhưng để tránh những rủi ro, hãy đọc và hiểu các loại lỗi sau:

Dạng Ss - Session chạy tool:

 • Về Tài Khoản:
 1. PEER_FLOOD: Nếu khi thêm thành viên mà bạn gặp lỗi này đôi khi, đó chỉ là do thêm quá nhiều. Nếu liên tục gặp, có thể tài khoản đã bị giới hạn thêm bạn bè.

 2. CHAT_WRITE_FORBIDDEN: Không có quyền admin hoặc thêm thành viên vào nhóm (channel).

 3. CHAT_ADMIN_REQUIRE: Cũng giống như trên, bạn cần quyền admin hoặc thêm thành viên vào nhóm.

 4. PHONE_NUMBER_BANNED: Số điện thoại đã bị cấm (tài khoản bị hạn chế).

 5. PHONE_NUMBER_INVALID: Số điện thoại không chính xác.

 6. PHONE_NUMBER_UNOCCUPIED: Chưa đăng ký Telegram, hãy đăng ký trước khi sử dụng tool.

 7. USER_PRIVACY_RESTRICTED: Thành viên đã chặn chúng ta khỏi việc thêm.

 8. USER_NOT_MUTUAL_CONTACT: Chỉ có thể thêm thành viên nếu đã là liên lạc của nhau.

 9. USER_BANNED_IN_CHANNEL: Nhóm đang thêm bị chặn hoặc đang thêm thành viên từ quốc gia khác.

 10. USER_DEACTIVATED: Tài khoản đã bị vô hiệu hóa.

 11. CHAT_INVALID: Lỗi do đăng nhập gần đây, đợi 30 giây-1 phút trước khi thêm thành viên.

 12. CHAT_INVALID | USER_BANNED_IN_CHANNEL | USER_DEACTIVATED: Nếu có 2 trong 3 lỗi này xảy ra cùng lúc, có thể nhóm bị chặn thêm thành viên.

 13. Limit add by tool: Tài khoản đã thêm số lượng tối đa thành viên trong một ngày, nên nghỉ ít nhất 1-2 ngày.

 • Về Nhóm:
 1. Sử dụng Nhiều Tài Khoản: Để tránh việc nhóm quay về trạng thái trước khi bạn thêm thành viên, sử dụng từ 5-10 tài khoản và kiểm tra sau 30 phút.

 2. Nhóm Cổ Không Hoàn Hảo: Nếu bạn gặp vấn đề với việc thêm thành viên, nhóm có thể đang gặp sự cố. Telegram quét tỷ lệ báo cáo nhóm, nên hãy chia nhỏ thành nhiều nhóm để tránh rủi ro.